Poslání

Nadační fond Česká knižnice (NFČK) byl založen v roce 1996 s cílem „prezentace základního fondu českého písemnictví široké i odborné veřejnosti v podobě pečlivé edice textů“. U jeho zrodu stály významné osobnosti české literární historie a textologie jako např. Miroslav Červenka, Mojmír Otruba, Alexandr Stich, Vladimír Justl, Jiří Holý, Aleš Haman, Dušan Karpatský ad.

Od roku 1997 začala vycházet (postupně v nakladatelství Český spisovatel, Nakladatelství Lidové noviny a Host) edice Česká knižnice, dlouhodobě koncipovaná ediční řada, která si kladla a klade za cíl představit v reprezentativní a textově spolehlivé podobě českou literaturu od počátků k dnešku.

Za více než dvacet let existence České knižnice vyšlo v této řadě více než sto knižních svazků, což ji řadí k nejvýznamnějším edičním projektům české literární historie.

Od roku 2016 navázal NFČK spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., který se stal spoluvydavatelem této ediční řady, a společně se tak podílejí na její přípravě a realizaci.